Sản phẩm

Thiết bị và phụ tùng

Đại diện cho các hãng nổi tiếng như: Kuosi, Seko, Neptune, Graco, Ainfo, Apure, Amixer, Aobl, v.v....

- Chuyên cung cấp các thiết bị phụ tùng phục vụ các ngành công nghiệp.

- Cung cấp các thiết bị điện.

- Hệ thống điều khiển và tự động hóa.

- Các thiết bị và kiểm soát.

- Các thiết bị xử lý nước và nước thải.

- Các thiết bị phục vụ cho lĩnh vực khai thác.

- Các thiết bị lĩnh vực dầu khí.

Yêu cầu tư vấn