Sản phẩm

Hệ thống vận hành xử lý nước thải

Chúng ta có thể hiểu đơn giản nước thải là loại nước được thải bỏ sau khi con người đã sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Vấn đề xử lý nước thải công nghiệp luôn được các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và cộng đồng quan tâm và chú ý sát sao nhất.Hệ thống xử lý nước thải đóng vai trò quan trọng nên các doanh nghiệp nên chọn hệ thống xử tiên tiến chất lượng để dạt hiệu quả tối ưu nhất cho Doanh nghiệp.

- Đặc điểm chính của hệ thống xử lý nước thải công nghiệp là khả năng làm việc tự động.

- Kết quả đạt được là nước thải sau khi đã xử lý sẽ đạt tiêu chuẩn.

- Hệ thống này có thể áp dụng cho các khu chế xuất, các khu công nghiệp trên cả nước.

- Ưu điểm của hệ thống này:

  + Hạn chế tối đa, gần như không còn mùi hôi khi nước thải đã trải qua quá trình xử lý.

  + Chi phí đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thấp.

  + Quá trình xử lý nước thải xuyên suốt rất ổn định, vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghiệp đơn giản, không đòi hỏi chuyên môn quá cao.

Với sự phát triển rất nhanh của các ngành công nghiệp cùng với vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay, cùng với lượng xả thải rất lớn của các nhà máy, xưởng sản xuất, chế biến thì việc chú trọng tới hệ thống xử lý nước thải là vô cùng cần thiết và quan trọng.

Tùy theo loại hình sản xuất, các hệ thống xử lý sẽ đảm bảo lượng nước thải công nghiệp đã qua xử lý không gây ô nhiễm môi trường. Hạn chế tối đa mùi hôi phát sinh trong nước thải, giúp nhà máy, doanh nghiệp hoạt động ổn định hơn…

Yêu cầu tư vấn