Sản phẩm

Máy tuyển nổi không khí hòa tan

Làm sạch nước bằng phương pháp tuyển nổi không khí hòa tan là kỹ thuật xử lý nước tương đối mới của quốc tế hiện nay. Về nguyên lý cơ bản của phương pháp tuyển nổi không khí hòa tan là một phần hồi của nước thải cùng với không khí được nén lên áp suất cao, khoảng 4-6 kg/cm2, khi ra áp suất khí quyển sinh nhiều bọt li ti, theo nguyên lý phân cực, tách pha và kết quả thành phần rắn lơ lửng (SS) trong nước thải nổi lên theo bọt khí và có cơ cấu gạt lấy đi. Trong nước thải có vô số bọt khí cực nhỏ, dưới tác dụng lực căng bề mặt, bọt khí sẽ kết dính lại, bám trên các vật nổi cực nhỏ, tạo ra các vật thể có tỉ trọng nặng hơn một, bám vào vật nổi theo nguyên lý lực huyền phù, thực hiện phân ly chất rắn ra khỏi dung dịch, nước bẩn sẽ được làm sạch.

Ưu điểm đáng kể:

● Áp dụng hệ thống khí hòa tan hiệu quả cao, hiệu suất khí hòa tan trên 95%;

● Thiết bị xử dụng hiệu quả cao, bảo trì đơn giản, tốc độ xử lý hơn 95%;

● Hiệu quả xử lý ổn định, kiểm soát hoàn toàn tự động, có thể đạt được không cần giám sát;

● Ít chiếm diện tích đất.

● Các ngành công nghiệp hóa dầu;

● Dệt, in ấn, nhuộm, len và nước thải khác;

● Công nghiệp xi mạ;

● Dược phẩm, tiền xử lý nước thải từ các ngành hóa chất, giấy, thuộc da, giết mổ, thực phẩm và đồ uống;

● Được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải công nghiệp, có thể thay thế bể lắng. 

Yêu cầu tư vấn