Event sự kiện

Gặp gỡ đối tác tại triển lãm VIETWATER 2019

Đại diện lãnh đạo của Công ty tham quan và gặp gỡ các đối tác màng lọc sinh học MBR tại hội chợ triển lãm VIETWATER 2019 diễn ra tại Tp.Hồ Chí Minh từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 11 năm 2019.

Module mẫu của hệ thống xử lý nước thải bằng màng MBR.