Công trình tiêu biểu

Hệ thống Xử lý nước thải Bệnh viện - Tp.Hồ Chí Minh

Hệ thống Xử lý nước thải Bệnh viện - Tp.Hồ Chí Minh

Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG KIM LONG
Địa điểm dự án: Tp.Hồ Chí Minh
Công suất: 40m3/ngày đêm.
Nguồn gốc nước thải: Nước thải y tế và nước thải sinh hoạt.
Công nghệ áp dụng: Công nghệ xử lý nước thải MBR.
Phạm vi công việc: Tư Vấn lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.