Công trình tiêu biểu

Hệ thống Xử lý nước thải Chế biến Thực phẩm -  Tỉnh Kiên Giang

Hệ thống Xử lý nước thải Chế biến Thực phẩm - Tỉnh Kiên Giang

Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG KIM LONG
Địa điểm dự án: Tỉnh Kiên Giang
Công suất: Q = 120 m3/ngày đêm
Nguồn gốc nước thải: Nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất.
Phạm vi công việc: Tư vấn cải tạo hệ thống xử lý nước thải.