Dịch vụ

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Ngành chế biến thực phẩm là ngành rất đa dạng và phong phú về công nghệ sản xuất lẫn về chủng loại.

Nước thải ngành chế biến thực phẩm phát sinh trong quá trình sơ chế và chế biến thực phẩm như khâu rửa nguyên liệu, vệ sinh máy móc thiết bị chế biến, vệ sinh nhà xưởng, lượng nước thải phát sinh tương đối ổn định, có thể tính lưu lượng dựa theo công suất nguyên liệu đầu vào.

Đặc thù của nước thải ngành chế biến thực phẩm:

   - Có lưu lượng tương đối lớn và ổn định.

   - Chứa các hợp chất hữu cơ (thường ít độc) có nguồn gốc từ động vật và thực vật.

   - Chất thải hữu cơ có nguồn gốc từ thực vật chủ yếu là cacbonhydrat.

   - Chất thải có nguồn gốc động vật có thành phần đa phần là protein và chất béo.

   - Có các thông số ô nhiễm đặc trưng như hàm lượng TSS, BOD5, COD khá cao (cao gấp 10 – 20 lần quy chuẩn), vi khuẩn gây hại.

    - Chứa hàm lượng Nitơ, Photpho khá cao.

   - Một số nước thải có hàm lượng muối cũng rất cao.

Thành phần, tính chất nước thải chế biến thực phẩm

Nước thải ngành chế biến thực phẩm phù hợp với công nghệ xử lý nước thải sinh hoá AO. 

Một số ngành chế biến thực phẩm có các thông số ô nhiễm cao như: giết mổ gia xúc, chế biến hải sản, chế biến nước mắm, rượu bia, nước giải khát, sữa, chế biến đồ hộp,  …
  

Yêu cầu tư vấn