Xử lý nước thải khoáng sản

Xử lý nước thải khoáng sản

Nước thải từ các khu mỏ khai thác và chế biến khoáng sản thường có khối lượng lớn, chứa nhiều chất ô nhiễm như As, NH4+, Pb, Fe, Cr, Zn, NO3-, Mn,...  và nếu không được xử lý tốt trước khi xả thải ra môi trường sẽ đã tác động xấu tới môi trường đất, nước mặt và nước ngầm.