Xử lý nước thải sinh hoạt

Xử lỷ nước thải sinh hoạt

Ngày nay, song song với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế, quá trình đô thị hóa cũng đi lên. Nhiều khu dân cư, tổ hợp nhà ở, văn phòng… được xây dụng ngày càng nhiều, kéo theo đó việc thải ra môi trường các chất gây ô nhiễm là điều không thể tránh.